keyboard_arrow_right
Deontologie

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes - Attest voor de werkgever

Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes – Attest voor de werkgever

De Nationale Arbeidsraad sloot op 27 november 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes. Dit recht wordt toegekend mits de werkneemster het bewijs van de borstvoeding voorlegt.

De raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap van België) meent dat de arts van de ONE-consultatie het attest alleen mag afleveren aan zogende werkneemsters die regelmatig naar de consultatie komen met het kind dat borstvoeding krijgt. Deze beslissing bevestigt de specifieke bevoegdheid van de arts voor het opmaken van een borstvoedingscertificaat en waarborgt de objectiviteit ervan op basis van een regelmatige consultatie.

Aan de Nationale Raad van de Orde van geneesheren wordt gevraagd of het opstellen van het attest dat het bewijs van de borstvoeding levert al dan niet onder de bijzondere bevoegdheid valt van de arbeidsgeneesheren.

Advies van de Nationale Raad :

Het opstellen van het borstvoedingsattest valt onder de preventieve of curatieve geneeskunde. Het attest kan opgesteld worden door gelijk welke arts die de moeder of het kind regelmatig verzorgt. Desgevallend kan het afgeleverd worden door de arts van de ONE. De arts dient dergelijk attest gewetensvol en objectief op te stellen. Het attest dient binnen de voorziene termijn door de moeder aan de arbeidsgeneesheer van haar werkgever bezorgd te worden. Deze arts staat in voor de verdere opvolging.