keyboard_arrow_right
Deontologie

Borstkankerscreening

Naar aanleiding van een project voor borstkankerscreening dat in Vlaanderen op 15 juni 2001 van start gaat op initiatief van de heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, vraagt een radioloog, werkzaam in een centrum voor gynaecologie en menopauze dat een "label voor screening mammografie" verkreeg, aan zijn provinciale raad of deze erkenning in de wachtzaal of aan het buitenvenster kenbaar mag worden gemaakt.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 21 april 2001 besprak de Nationale Raad uw brief van 29 maart 2001 betreffende de bekendmaking van de centra voor borstscreening aan de bevolking.

Naar verluidt zou de overheid zelf in dit vlak de nodige initiatieven nemen. Het ligt voor de hand dat de centra, eens erkend, hun habituele verwijzers van de geboden mogelijkheid kunnen in kennis stellen. Eens in regel met de erkenning, kunnen zij ook hun cliënteel rechtstreeks informeren door het aanbrengen van een bericht in hun wachtzaal.