keyboard_arrow_right
Deontologie

Preventie van hart- en vaatziekten

Preventie van hart‑ en vaatziekten

Een provinciale raad heeft aan de Nationale raad een dokument voorgelegd dat, in het kader van een strenge follow up van alle personen die deelnemen aan het Belgisch projekt ter preventie van hart‑ en vaatziekten, werd gezonden aan de arts van de medische dienst van een bedrijf waar één van die personen werkzaam is.

In bedoeld dokument wordt om medische inlichtingen verzocht indien de betrokkene afwezig is en hartdoeningen worden gevreesd.

Antwoord van de Nationale raad:

De Nationale raad heeft geen bezwaren in verband met het verzoek om inlichtingen met het oog op preventieve maatregelen tegen hart‑ en vaatziekten op voorwaarde evenwel, dat de zieke ermee akkoord gaat dat zijn naam wordt doorgespeeld aan de medische dienst van het bedrijf waar hij werkt en het er mee eens is dat zijn behandelende geneesheer de gegevens mededeelt.