keyboard_arrow_right
Deontologie

Uitnodiging tot een jaarlijkse medische check-up door een commerciële firma

Uitnodiging tot een jaarlijkse medische check-up door een commerciële firma

Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad naar aanleiding van het schrijven van een arts omtrent een aanbod uitgaande van een niet-medische, commerciële organisatie tot jaarlijkse medisch-preventieve controle gericht aan een bepaalde bevolkingsgroep uit zijn regio.

Advies van de Nationale Raad :

Aangezien dit aangehaalde voorstel te weinig concrete (medische) gegevens bevat stelt de Nationale Raad voor dat de provinciale raad de identiteit zou nagaan van de artsen die bij dit aanbod zouden betrokken zijn. Deze artsen zouden dan te gelegener tijd kunnen gehoord worden door de daartoe bevoegde provinciale raad teneinde de deontologische implicaties van dit project met de nodige kennis van zaken te onderzoeken.