keyboard_arrow_right
Deontologie

Dienst PMS - Begeleiding en MST

Dienst PMS-Begeleiding en MST

De Nationale Raad wordt door twee provinciale raden om advies verzocht betreffende een rondschrijven van de Franse Gemeenschap, Ministerie van Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Vorming, omtrent de samenwerking tussen PMS-centra en het MST.
Beide provinciale raden hebben bedenkingen bij de uitwisseling van dossiers tussen PMS-centra en het MST, rekening houdend met de samenstelling van de Dienst PMS-Begeleiding.

Advies van de Nationale Raad :

In antwoord op Uw vraag om advies naar aanleiding van het rondschrijven vanwege de Communauté française de Belgique, Ministère de l'éducation, de la recherche et de la formation, Service Guidance P.M.S., omtrent de samenwerking tussen PMS en MST, en meer bepaald de uitwisseling van medische gegevens uit het MST-dossier, verwijst de Nationale Raad U naar zijn vorige adviezen waarin deze problematiek uitvoerig wordt behandeld en waarvan U bijgaand kopie vindt.

Hierin wordt uitgebreid en gedetailleerd ingegaan op alle deontologische vereisten waaraan een dergelijke samenwerking dient te voldoen.

De Nationale Raad stemt dan ook volledig in met het document opgesteld door het Bureau van de Provinciale Raad van Luik van 25 oktober 1994 en met het advies van de Provinciale Raad van Namen van 21 oktober 1994.

Referenties m.b.t. de vorige adviezen van de Nationale Raad :

- "M.S.T.- en P.M.S.-Centra"
Officieel Tijdschrift Orde der geneesheren 1977-1978, nr. 26, p.72-78.

- "Psycho-medisch-sociale centra (PMS)"
Officieel Tijdschrift Orde der geneesheren maart 1990, nr. 47, p. 15.

- "Schoolgezondheidsdienst"
Officieel Tijdschrift Orde der geneesheren maart 1990, nr. 47, p. 16 en p. 20.