keyboard_arrow_right
Deontologie

Schoolgezondheidsdienst

De Nationale Raad neemt opnieuw het ontwerp-decreet van april 1989 ter hand houdende oprichting van een schoolgezondheidsdienst voor de Franse Gemeenschap (cf. Tijdschrift nr 46, p. 33).
Bedoelde tekst vertoont veel overeenstemming met de tekst betreffende het P.M.S.(N) die hoger werd behandeld.

Beide teksten vertonen toch een wezenlijk verschil: in de Nederlandstalige tekst wordt bepaald dat de besluiten van de geneesheer stelselmatig aan de verschillende diensten worden overgemaakt terwijl in de tekst van de Franse Gemeenschap wordt bepaald dat daartoe de toestemming van de ouders of de voogd is vereist.

Er wordt een ontwerp-antwoord voorbereid.