keyboard_arrow_right
Deontologie

Kinesitherapeuten

De Erkenningsraad voor Kinesitherapeuten stelt twee vragen aan de Nationale Raad:

  1. Mag een kinesitherapeut als werknemer werken voor een geneesheer-werkgever?
  2. Mag een geneesheer die als geneesheer en als kinesitherapeut is erkend, kinesitherapiebehandelingen voorschrijven en uitvoeren voor en door hemzelf?

Advies van de Nationale Raad:

In antwoord op uw vragen, geformuleerd in uw brief van 18 november 1996, kan de Nationale Raad u volgende antwoorden verstrekken.

  1. Een kinesitherapeut mag als werknemer in dienst treden bij een geneesheer-werkgever mits deze samenwerking wordt vastgelegd in een contract. Dit schriftelijk contract dient door de betrokken geneesheer ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad van de Orde der geneesheren.

  2. Een geneesheer die tevens als kinesitherapeut is erkend dient een keuze te maken tussen beide professionele activiteiten en dient zich te beperken tot één van beide.