keyboard_arrow_right
Deontologie

Associatie of vennootschap van huisartsen met spreekuur op twee afzonderlijke locaties

Een artsensyndicaat wijst er de Nationale Raad op dat het zijn advies van 7 december 1996 (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 76, juni 1997, 27) met betrekking tot twee huisartsen die zich wensen te associëren of een vennootschap op te richten met consultaties op twee afzonderlijke locaties weinig flexibel vindt en een belangrijke hinderpaal voor de groepsvorming onder artsen in het algemeen en huisartsen in het bijzonder.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 oktober 1997 uw vraagstelling onderzocht.

Hij bevestigt zijn advies van 7 december 1996.

Advies van de Nationale Raad van 7 december 1996 :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 december 1996 kennis genomen van uw brief van 29 oktober 1996 betreffende een associatie of twee-persoonsvennootschap op twee afzonderlijke locaties.

De Nationale Raad is zoals u van mening dat een associatie of een vennootschap van geneesheren de praktijk mag uitoefenen alleen op één locatie.