keyboard_arrow_right
Deontologie

Associatie orthopedisch chirurg - reumatoloog

Een provinciale raad maakt een brief over van een geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie, met bijkomende titel van reumatoloog, die vraagt of orthopedisch chirurgen zich kunnen associëren met een reumatoloog.

Advies van de Nationale Raad :

Aangezien dit klaarblijkelijk om een concrete situatie gaat, meent de Nationale Raad dat het tot de taak van de bevoegde provinciale raad behoort om de identiteit van de betrokken associatie-kandidaten na te gaan teneinde deze te kunnen horen omtrent de aard en de omvang van de medische activiteiten die zij in samenwerkingsverband zouden wensen uit te oefenen.

Hieropvolgend kan de provinciale raad ten gronde oordelen welke samenwerkingsvorm in casu deontologisch meest aangewezen lijkt.