keyboard_arrow_right
Deontologie

Associatieovereenkomsten

Het Vlaams Artsensyndicaat vraagt aan de Nationale Raad of het normaal is dat een nieuwe vennoot die toetreedt tot een geneesherenassociatie een "inkoopsom" moet betalen.

Advies van de Nationale Raad:

De geneeskundige praktijk heeft een waarde die kan overgedragen worden.

Wanneer een geneesheer aansluit bij een associatie verwerft hij een deel van de praktijk.
Bijgevolg kan hiervoor een vergoeding gevraagd worden.

Dit moet vastgelegd worden in een geschreven overeenkomst die slechts van kracht kan worden na goedkeuring door de Provinciale Raad.