keyboard_arrow_right
Deontologie

Associatieovereenkomsten tussen geneesheren

Mag in een associatieovereenkomst tussen geneesheren gestipuleerd worden dat in geval van gedeeltelijke of totale werkongeschiktheid van tijdelijke of bestendige aard, aan deze partij een aandeel in de honoraria van zijn collega('s) wordt toegekend, of bij overlijden van een der partijen, aan de erfgenamen van het overleden lid, een vergoeding wordt uitbetaald.

De Nationale Raad is van mening dat, behoudens bij afwezigheid van korte duur en bij reciprociteit, geen vergoeding of winstaandeel aan de afwezige partij mag worden uitgekeerd aangezien krachtens artikel 84 van de Code van geneeskundige Plichtenleer een honorariapool slechts mag bestaan uit «aktieve leden‑geneesheren die allen aan de verzorging van de patiënten deelnemen».

Hetzelfde geldt voor het beding waarbij een vergoeding bij het bereiken van de leeftijdsgrens wordt bepaald.

De partijen zijn evenwel vrij een verzekering af te sluiten op last van de associatie.