keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer-bioloog en Apotheker-bioloog

Geneesheer bioloog en apotheker bioloog

Mogen geneesheren biologen een associatie oprichten met apothekers biologen ?

Advies uitgebracht op de Raadszitting van 18 oktober 1980.

De Nationale Raad heeft geen deontologische bezwaren in verband met de overname van een laboratorium door zes geneesheren biologen en een apotheker-bioloog op voorwaarde evenwel dat de respectievelijke bevoegdheid van de vennoten wordt geëerbiedigd.

De Nationale Raad kan echter zijn goedkeuring niet verlenen gelet op artikel 18, 2, van het KB nr. 78 waarbij elke overeenkomst tussen een geneesheer en een apotheker verboden is, niettegenstaande het feit dat deze wetsbeschikking volkomen achterhaald is.