keyboard_arrow_right
Deontologie

Jonge geneesheren-specialisten en verzorgingsinstellingen

Jonge geneesheren specialisten en verzorgingsinstellingen

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren specialisten stelde de Nationale Raad in kennis van de moeilijkheden waarmee jonge collegae specialisten hebben af te rekenen om in een verzorgingsinstelling te worden aangenomen. Nadat hun kandidatuur in eerste instantie door de medische raad wordt goedgekeurd, gebeurt het niet zelden dat naderhand specifieke eisen worden gesteld op initiatief van collegae die er al werkzaam zijn waardoor de beslissing van de medische raad op losse schroeven komt te staan.

Het Verbond verstrekt ter informatie de nodige bijzonderheden.

Antwoord van de Nationale Raad in zijn vergadering van 3 april 1982:

Verwijzend naar Uw brief van 12 november 1981, hebben wij de eer U te laten weten dat de Nationale Raad de mening is toegedaan dat Uw brief duidelijk is geïnspireerd door bepaalde concrete situaties.

De Provinciale raden zijn bevoegd in geschillen tussen geneesheren en medische raden van instellingen. Het is daarom aangewezen dat de geneesheren die moeilijkheden ondervinden met de medische raad van een instelling zich wenden tot de bevoegde Provinciale Raad.

De Nationale Raad zal het door U gestelde probleem in zijn algemeenheid nader onderzoeken.