keyboard_arrow_right
Deontologie

Territoriaal niet-concurrentiebeding in een associatieovereenkomst tussen artsen

Een advocaat vraagt de Nationale Raad een advies over de geldigheid van een territoriaal niet-concurrentiebeding bepaald in een associatieovereenkomst tussen artsen.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 18 februari 2012 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw e-mail van 19 december 2011. U vraagt hierin wat de juridische geldigheid is van een territoriaal niet-concurrentiebeding in geval van contractbeëindiging, opgenomen in een associatieovereenkomst tussen artsen.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Nationale Raad te oordelen over de juridische aspecten van uw vraag.

Op deontologisch vlak is het standpunt van de Nationale Raad dat een arts zich niet mag vestigen in omstandigheden die indruisen tegen de medische deontologie, meer bepaald in omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot het onrechtmatig onttrekken van patiënten aan een collega.

Het komt de provinciale raad toe ieder specifiek geval te beoordelen, rekening houdend met de concrete omstandigheden.

De Nationale Raad herinnert aan de vrije keuze van de patiënt.