keyboard_arrow_right
Deontologie

Vaste vergoeding voor onbepaalde duur in samenwerkingsovereenkomsten tussen geneesheren

Vaste vergoeding voor onbepaalde duur in samenwerkingsovereenkomsten tussen geneesheren

Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad betreffende “contracten waarbij voor onbepaalde tijd een vaste vergoeding voorzien is voor artsen in samenwerking met andere artsen”.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad meent dat het deontologisch niet aanvaardbaar is dat artsen onderling samenwerkingsovereenkomsten afsluiten die in een vaste vergoeding voor onbepaalde tijd voorzien. Onder artsen kan dit evenmin via een bediendencontract van onbepaalde duur.

De Nationale Raad verwijst in dit verband naar de artikelen 160, meer bepaald §7, en 159 van de Code van geneeskundige plichtenleer waarin onder meer wordt bepaald dat elke overeenkomst voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de provinciale raad dient voorgelegd te worden.