keyboard_arrow_right
Deontologie

Nieuwe model dixit-attesten

De nationale raad heeft het nieuwe model van dixit-attesten goedgekeurd, opgesteld in overleg met het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse gemeenschap.

Advies van de nationale raad :

DIXIT - ATTEST

Ik, ondergetekende, arts, rapporteer hierbij dat (naam patiënt)

...................................................................................................................

mij op .../.../..... verklaart om gezondheidsredenen niet in staat geweest te zijn

 de lessen bij te wonen
 aanwezig te zijn op de stageplaats
 .................................................................................

van .../.../..... tot en met .../.../.....

De CLB-arts kan op basis van dit attest contact met mij opnemen.

Naam en identificatie van de arts

Datum : ..........................................................
Handtekening arts :