keyboard_arrow_right
Deontologie

Coördinatiehonoraria

Een tijdje geleden werd voorzien in een coördinatiehonorarium voor de dagziekenhuisopname. Over de bestemming van dit honorarium bestaat echter heel wat betwisting.
Een terzake om advies verzochte provinciale raad legt dit probleem voor aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 december 1996 kennis genomen van uw brief van 17 september 1996 betreffende de vraag van Dokter X, Voorzitter van de Medische Raad van Y.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de activiteiten van de geneesheren die in een al dan niet gestructureerd daghospitaal werken kunnen worden beschouwd als groepsgeneeskunde. Hieruit volgt dat de honoraria kunnen worden verdeeld mits akkoord van de geneesheer coördinator, of behandelende geneesheer, van de Medische Raad en van de Provinciale Raad van de Orde der geneesheren.