keyboard_arrow_right
Deontologie

Coordinerend arts in een R.V.T. - Taak en functie

Coördinerend arts in een R.V.T. - Taak en functie

Een verpleegkundige vraagt de Nationale Raad of een coördinerend arts in een rust- en verzorgingstehuis volgende handelingen mag stellen:

  1. medische voorschriften opstellen in de plaats van de behandelend arts van de bewoner en een getuigschrift voor verstrekte hulp afleveren met als nomenclatuur "advies";
  2. een diagnose stellen in de plaats van de behandelend arts van de bewoner die zelfs niet opgeroepen werd;
  3. een voorschrift voor kinesitherapie opstellen en/of wijzigen dat eventueel opgesteld zou zijn door de behandelend arts van de bewoner.

Antwoord van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 20 november 1999 bestudeerde de Nationale Raad de vragen die u stelde in uw brief van 12 oktober 1999 in verband met de taak en de functie van coördinerend arts in een R.V.T.

De Nationale Raad is van mening dat de coördinerend arts in principe in geen geval de rol van de behandelend arts mag opnemen zonder de toestemming van deze laatste. Zo mag hij geen diagnose stellen in de plaats van de behandelend arts wanneer in eerste instantie nagelaten werd een beroep te doen op deze laatste, tenzij de behandelend arts niet bereikbaar is of het gaat om een spoedsituatie, in afwachting van de behandelend arts.
Hij mag evenmin voorschriften voor kinesitherapie opstellen of wijzigen in de plaats van de behandelend arts.
Tot slot is het natuurlijk mogelijk dat de coördinerend arts zijn eigen patiënten behandelt binnen het R.V.T.