keyboard_arrow_right
Deontologie

Artsenvennootschappen

Een jonge arts die afgestudeerd is in dezelfde discipline als zijn vader zou zijn beroepsactiviteit willen uitoefenen in de vorm van een vennootschap, waarin hij tevens de praktijk van zijn vader zou overnemen.
Mag de vader praktiseren in deze vennootschap en zo ja, onder welke voorwaarden ?

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is van oordeel dat het niet aangewezen is zonder kennis van de concrete omstandigheden van een zaak richtlijnen te verstrekken; bij wijze van voorbeeld is op te merken, eensdeels, dat uit de mededeling dat "de vader nog actief (zou) willen blijven in de privé-praktijk maar dan binnen het kader van de vennootschap van zijn zoon" niet is op te maken in welke hoedanigheid (zelfstandige, bediende,...) de vader actief zou blijven, anderdeels, dat niet blijkt wat er zal gebeuren met de ziekenhuispraktijk van de vader.

De Nationale Raad stelt voor dat aan de verzoekende N.V. zou medegedeeld worden dat de door haar gestelde vraag slechts met kennis van nauwkeurige concrete gegevens naar personen en feiten kan beoordeeld worden en dat de betrokken geneesheren, vader en zoon, contact dienen te nemen met hun Provinciale Raad teneinde omtrent hun oogmerk overleg te plegen en de daarvoor passende oplossing te bespreken en tot stand te brengen.