keyboard_arrow_right
Deontologie

Artsenvennootschappen

Twee huisartsen wensen zich te associëren of in het kader van een tweepersoonsvennootschap te werken, waarbij zij zouden consulteren op twee afzonderlijke locaties.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 december 1996 kennis genomen van uw brief van 29 oktober 1996 betreffende een associatie of tweepersoonsvennootschap op twee afzonderlijke locaties.

De Nationale Raad is zoals u van mening dat een associatie of een vennootschap van geneesheren de praktijk mag uitoefenen alleen op één locatie.