keyboard_arrow_right
Deontologie

Belegging in onroerende goederen door een artsenvennootschap

Een provinciale raad maakt een brief over van een administratiekantoor met betrekking tot het volgend probleem : "Veel artsenvennootschappen brengen naast hun beroepsactiviteit ook hun woning in de professionele bvba of bouwen een nieuwe woning (al dan niet voor gemengd gebruik) voor rekening van de bvba. De fiscus meent dat de intresten en afschrijving van het privé-bewoonde gedeelte van de woning niet meer aftrekbaar zijn en wordt hierin gesteund door twee arresten van het Hof van Beroep. De fiscus beroept zich o.a. op het feit dat de statuten niet voorzien in het beheer of de belegging van onroerende goederen."
Het administratiekantoor meent echter dat veel fiscale moeilijkheden kunnen vermeden worden door dit laatste toe te laten.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 19 februari 2000 de adviesaanvraag van het Administratiekantoor X in verband met de belegging in onroerende goederen door een artsenvennootschap.

De Nationale Raad is van oordeel dat het doel van een professionele artsenvennootschap enkel de uitoefening van de geneeskunde door zijn vennoten kan zijn.

Het is duidelijk dat een artsenvennootschap zich de nodige middelen mag aanschaffen om de uitoefening van de geneeskunde door zijn vennoten te vergemakkelijken en dat hiertoe een onroerend goed kan behoren.

De Nationale Raad is van oordeel dat het beheer van of de belegging in onroerende goederen, die geen verband hebben met de uitoefening van de geneeskunde door de vennoten, niet als doelstelling van een burgerlijke professionele artsenvennootschap kan weerhouden worden.