keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesherenvennootschappen

Een Provinciale Raad die verwijst naar het advies van de Nationale Raad van 26 augustus 1989 (Tijdschrift nr. 36) aangaande het vruchtgebruik op aandelen en de tijdelijke overdracht van aandelen aan niet‑geneesheren in het kader van geneesherenvennootschappen, deelt de Nationale Raad mee dat het onmogelijk is het maatschappelijk doel van de vennootschap binnen de twee weken te wijzigen.

De laatste alinea van het advies van de Nationale Raad bepaalt het volgende:"Onze Raad is voorstander van de aanvaarding van een aandelenoverdracht aan niet‑geneesheren bij overlijden van de enige vennoot en op voorwaarde dat zij binnen de twee weken het maatschappelijk doel van de vennootschap wijzigen in de zin dat ze geen uitstaans meer heeft met de beoefening van de geneeskunde".

Advies van de Nationale Raad:

Uw vaststelling dat een wijziging van het maatschappelijk doel van een vennootschap "binnen twee weken in praktijk niet realiseerbaar is" is ongetwijfeld juist.

Uw bezorgdheid terzake is evenwel te wijten aan een ‑ wellicht door enige onpreciesheid van de kwestieuze adviestekst mogelijk gemaakt ‑ misverstand omtrent de bedoeling van de Nationale Raad.

De door de Nationale Raad voor de aanvaarding van een aandelenoverdracht aan niet‑geneesheren bij overlijden van de enige vennoot gestelde voorwaarde beoogt dat binnen de twee weken de procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap daadwerkelijk zou worden aangevat; de Provinciale Raad zal daarop toezien en zal nagaan of die procedure zonder verwijl wordt voortgezet en beëindigd.