keyboard_arrow_right
Deontologie

Gewone commanditaire vennootschap

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande het toelaatbaar karakter van een gewone commanditaire vennootschap voor geneesheren.

De gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap met handelsvorm opgericht door enerzijds, de gecommanditeerde of werkende vennoten en anderzijds, de commanditairs of stille vennoten die optreden als geldschieters en geen beheersfunctie kunnen waarnemen.

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 14 december 1985 het volgende antwoord geformuleerd:

Met referte aan uw schrijven van 12 november 1985 betreffende een contract van gewone commanditaire vennootschap, hebben wij de eer U mede te delen dat de Nationale Raad de mening is toegedaan dat dergelijke vennootschappen van geneesheren onverenigbaar zijn met de regels van geneeskundige plichtenleer. Vennootschappen van geneesheren moeten immers uitsluitend uit actieve vennoten bestaan.

Ongeacht de vennootschapsvorm, moet de provinciale raad bovendien in elk concreet geval nagaan of het voorgelegde contract geen fictieve vennootschap betreft.