keyboard_arrow_right
Deontologie

Handelsvennootschap en artsenvennootschap

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad een vraag voor betreffende het omzetten van een handelsvennootschap in een artsenvennootschap.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 22 oktober 2005 onderzocht de Nationale Raad een door een provinciale raad overgelegde vraag omtrent de aanvaardbaarheid van het omzetten van een handelsvennootschap in een artsenvennootschap. Deze techniek wordt naar verluidt toegepast omdat dit kostenbesparend zou zijn.

De Nationale Raad ziet geen deontologische gronden om deze omzetting niet toe te laten. Wel ligt het voor de hand dat de artsen, alvorens een ontwerp van statuten in te dienen, zelf voor alle nodige aanpassingen dienen te zorgen en dit werk niet aan de contractencommissie van hun provinciale raad kunnen overlaten. Tevens meent de Nationale Raad de artsen te moeten waarschuwen voor deze methode daar deze niet zonder risico is als bv. de oorspronkelijke handelsvennootschap nog openstaande schulden heeft.