keyboard_arrow_right
Deontologie

Professionele artsenvennootschap - Zaakvoerder

Een provinciale raad legt aan het Bureau van de NR het ontwerpantwoord voor dat hij aan een fiduciaire wenst te richten. Deze laatste vraagt of een arts zijn/haar activiteiten van zaakvoerder van een artsenvennootschap kan/mag uitoefenen via een managementvennootschap.

Advies van het Bureau van de Nationale Raad :

Het Bureau van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft uw brief van 15 april 2009 betreffende de wijziging van Titel IV, Hoofdstuk IV, van de Code van geneeskundige plichtenleer betreffende de professionele samenwerking tussen geneesheren onderzocht.

Voor niet-medische aangelegenheden kan een zaakvoerder zonder lidmaatschapsrechten of stemrecht een niet-vennoot, natuurlijk persoon of rechtspersoon, zijn. Een managementvennootschap kan derhalve zaakvoerder zijn van een professionele vennootschap.

De identiteit van de rechtspersoon moet gekend zijn bij de provinciale raad.

report_problem
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
info_outline
Publicatiedatum

21/10/2009

Documentcode

a127012