keyboard_arrow_right
Deontologie

Professionele artsenvennootschappen - Bestuurders niet-vennoten dienen natuurlijke personen te zijn

Professionele artsenvennootschappen – Bestuurders niet-vennoten dienen natuurlijke personen te zijn

Naar aanleiding van het advies van de Nationale Raad van 18 oktober 2003 betreffende vennootschappen – bestuurders niet-geneesheren (Tijdschrift Nationale Raad nr. 103, maart 2004, p. 5) stelt een advocaat de vraag of een handelsvennootschap of een artsenvennootschap bestuurder kan zijn van een professionele artsenvennootschap met rechtspersoonlijkheid.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn advies van 18 oktober 2003 zegt de Nationale Raad dat niet-geneesheren kunnen verkozen worden als bestuurder van een professionele vennootschap mits naleving van artikel 162, §5, van de Code van geneeskundige plichtenleer.

In dit advies wordt gezegd “Artsen dienen zich wel te realiseren dat bijvoorbeeld een zaakvoerder van een bvba een belangrijk aantal bevoegdheden heeft met een eigen aansprakelijkheid wat tot bijkomende moeilijkheden kan leiden wanneer de zaakvoerder geen vennoot is”. Na bespreking is de Nationale Raad van oordeel dat het aangewezen is enkel vennoten, al dan niet natuurlijke personen, of natuurlijke personen die geen vennoot zijn als bestuurder aan te stellen.