keyboard_arrow_right
Deontologie

Professionele vennootschap tussen een tandarts en een stomatoloog

In zijn vergadering van 16 januari 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw schrijven van 14 augustus 2009 onderzocht in verband met een verzoek om advies van mevrouw I. Dreezen, juriste van het Vlaams Artsensyndicaat, inzake het opstarten van een groepspraktijk bestaande uit tandartsen en een stomatoloog.

De Nationale Raad is van oordeel dat zijn adviezen van 12 december 1987 en 18 juni 1994, waarin hij stelde dat een professionele associatie onder de vorm van een professionele vennootschap tussen een tandarts en een stomatoloog niet aanvaardbaar is, van toepassing blijven.

Bijlagen : Adviezen van 12 december 1987 en van 18 juni 1994