keyboard_arrow_right
Deontologie

Stomatoloog en licentiaat in de tandheelkunde

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht m.b.t. de oprichting van een vennootschap door een geneesheer-stomatoloog en een licentiaat in de tandheelkunde.

De respectievelijke bevoegdheden van een geneesheer-stomatoloog en een licentiaat in de tandheelkunde zijn niet volkomen gelijkwaardig. De geneesheer mag verstrekkingen uitvoeren die voor een licentiaat verboden zijn. De licentiaat in de tandheelkunde ressorteert niet onder een Orde of een gelijkgesteld organisme.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de oprichting van dergelijke associaties deontologisch onaanvaardbaar is.