keyboard_arrow_right
Deontologie

Uitgifte van obligaties door een professionele artsenvennootschap

In de ontwerpstatuten van een professionele artsenvennootschap wordt melding gemaakt van de uitgifte van aandelen en obligaties. De provinciale raad die deze ontwerptekst dient te beoordelen vraagt het advies van de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn advies van 20 maart 1993 stelde de Nationale Raad reeds dat “het voor een artsen-BVBA deontologisch niet past een beroep te doen op deze financieringsvorm”.

Uit een analyse van de door uw Raad voorgelegde stukken blijkt dat ook niet-vennoten op deze obligaties kunnen intekenen.

De Nationale Raad denkt dat een dergelijke financieringsvorm tot moeilijkheden onder de vennoten kan leiden met een negatieve weerslag op de professionele samenwerking. De Nationale Raad handhaaft het advies van 20 maart 1993.