keyboard_arrow_right
Deontologie

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van een professionele artsenvennootschap naar het buitenland

Een provinciale raad legde volgende vraag voor aan de Nationale Raad : “Mag de maatschappelijke zetel van een professionele artsenvennootschap verplaatst worden naar het buitenland ?”.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad meent dat de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van een artsenvennootschap naar het buitenland niet strijdig is met de geneeskundige plichtenleer mits voldaan wordt aan de twee volgende voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen :

  • de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie;
  • de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten.

Voorts dienen de provinciale raden na te gaan of de statuten van de vennootschap in overeenstemming zijn met de geneeskundige plichtenleer, in het bijzonder wat de continuïteit van de zorg betreft.