keyboard_arrow_right
Deontologie

Zaakvoerder vennootschap

Mag een arts ingeschreven in het handelsregister, de functie van zaakvoerder waarnemen in het kader van een vennootschap ?

De provinciale raad die deze vraag voor advies aan de Nationale Raad voorlegt, meent dat naargelang het doel van de handelsvennootschap medisch, niet‑medisch dan wel gemengd is van aard, een onderscheiden beoordeling mogelijk is.

De Nationale Raad heeft reeds eerder ingestemd met de activiteiten van een geneesheer‑antiquair.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat een geneesheer slechts zaakvoerder van een vennootschap met handelsregister mag zijn, als aan de twee onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. de aard van de maatschappij mag niet in strijd zijn met de eer en de waardigheid van het beroep van geneesheer;
  2. de functie van zaakvoerder mag door de arts niet als reclame‑middel worden gebruikt.