keyboard_arrow_right
Deontologie

Wegnemingen - Bewaartermijn

De 'Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria' vraagt aan de Nationale Raad hoe lang afgenomen cervicovaginale stalen bewaard dienen te worden in het laboratorium.

Advies van de Nationale Raad :

In het civielrechtelijk belang van de patiënt is het deontologisch aangewezen de bewaartermijn vast te stellen op 30 jaar.