keyboard_arrow_right
Deontologie

Plaats waar een algemene anesthesie mag plaatsvinden

De Parlementaire Commissie van Volksgezondheid vraagt:

  1. of de Orde van Geneesheren nader kan omschrijven waar een algemene anesthesie mag plaatsvinden ? Of een anesthesie mag gebeuren in het privé kabinet van een arts of van een tandarts ?

  2. wat de Orde van Geneesheren verstaat onder de bepaling: «Indien een arts met de anesthesie wordt belast, krijgt hij van de chirurg of ieder ander opererend geneesheer alle nuttige informatie en neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid op zich» (art. 52 van de Code van Plichtenleer).

Advies van de Nationale Raad:

  1. Een algemene anesthesie mag plaatsvinden daar waar bevoegd personeel aanwezig is en beschikt wordt over de technische uitrusting vereist voor de goede uitvoering ervan en het opvangen van eventuele verwikkelingen. Deontologisch gezien, mag een anesthesie buiten een verzorgingsinstelling plaatsvinden op voorwaarde dat aan de hierboven vermelde vereisten is voldaan.

    Met het oog op de veiligheid van de patiënt lijkt het niettemin wenselijk dat zij in een verzorgingsinstelling plaatsvindt.

  2. De inlichtingen waarover de anesthesist moet beschikken en het pre operatoire onderzoek dat hij moet uitvoeren zijn noodzakelijk om hem, althans binnen het kader van de gangbare pathologie, in de mogelijkheid te stellen elke tegen indikatie of eventuele moeilijkheden te kunnen voorzien. Wanneer hij deze pre operatoire voorzorgen niet neemt, kan de anesthesist van nalatigheid worden beschuldigd indien zich tijdens de narcose een onverwachte moeilijkheid of een verwikkeling zou voordoen waarvoor hij geen preventieve of curatieve therapeutische opvanging heeft voorzien.