keyboard_arrow_right
Deontologie

Bezoldiging geneesheren-kandidaat specialisten

Bezoldiging geneesheren kandidaat specialisten

Hoe moet de in de wet bepaalde billijke en gepaste bezoldiging van kandidaat specialisten worden geïnterpreteerd ?

Op 19 januari 1985 werd door de Nationale Raad als volgt geantwoord:

Aangezien de vergoeding bij contract wordt geregeld, moet de arts dit voorafgaandelijk aan zijn provinciale raad voorleggen.

Het behoort elke provinciale raad om, per geval, na te gaan of het begrip "billijke en fatsoenlijke" vergoeding vanuit deontologisch oogpunt wordt geëerbiedigd.