keyboard_arrow_right
Deontologie

Inschrijving geneesheren kandidaat-specialisten

Inschrijving geneesheren kandidaat‑specialisten

Moet een geneesheer kandidaat‑specialist die stages doet van uiteenlopende duur (zes maanden, een jaar, enz.) in verschillende provincies, telkens opnieuw zijn inschrijving vragen op de lijst van de provinciale raad alwaar hij tijdelijk zijn beroep uitoetent ?

Advies uitgebracht door de Nationale Raad op 18 januari 1986:

Met referte aan uw schrijven van 2 december 1985 in verband met transfers van geneesheren kandidaat‑specialisten, hebben wij de eer U mede te delen dat de Nationale Raad de mening is toegedaan dat de provinciale raden bij toepassing van artikel 2, §1, van het KB nr 79 rekening moeten houden met de mobiliteit van de kandidaat‑specialisten en met de variabele duur van hun stage‑periode.