keyboard_arrow_right
Deontologie

Vrije assistent

Tijdens de vorige vergadering (cf. supra vergadering van 15 april 1989, p. 18) heeft de Raad een verzoek van de Provinciale raad van Antwerpen m.b.t. de toelating van "vrije assistenten" in erkende stagediensten geanalyseerd.

De Raad heeft de Provinciale raad van Antwerpen verzocht dit verzoek om het advies dat bedoelde provinciale raad in 1986 door de Nationale Raad liet goedkeuren te wijzigen, nader te motiveren (cf. Officieel Tijdschrift nr 34).

De Raad neemt kennis van het antwoord van de Provinciale raad van Antwerpen. Na een uitgebreide gedachtenwisseling wordt een commissie met het verder onderzoek ter zake belast.