keyboard_arrow_right
Deontologie

Dienstverrichting

Een provinciale raad ontving een kennisgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid inzake een "dienstverrichting" zoals bepaald in Art. 17 van de Richtlijn 93/16/EEG van 05.04.93.

Het betreft hier de tewerkstelling van een Nederlands anesthesist in een Belgisch ziekenhuis voor een periode van ±90 dagen.

De PR is verbaasd dat een tewerkstelling van een dergelijke duur nog kan aangezien worden als een "dienstverrichting".

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 mei 1997 kennis genomen van uw brief van 9 april 1997 betreffende de dienstverrichting zoals bepaald in artikel 17 van de Richtlijn 93/16/EEG van 5 april 1993.

De Raad is de mening toegedaan dat een anesthesist die voor ± 90 dagen in een ziekenhuis werkt over een Riziv-nummer moet beschikken. De Provinciale Raad kan aan die betrokken geneesheer zijn Riziv-nummer vragen.

De Nationale Raad zal aan de bevoegde Ministers schrijven om hen te wijzen op het noodzakelijk occasioneel karakter van een dienstverrichting en de gevaren van langdurige verrichtingen van medische prestaties in het besproken kader, onder meer in verband met de aflevering van medische getuigschriften voor verstrekte hulp.