keyboard_arrow_right
Deontologie

EEG-geneesheren

EEG geneesheren

De Nationale Raad wordt er door de geneesheer-ambtenaar belast met de Medische Diensten van de EEG aan herinnerd dat de Raden van de Orde en in het bijzonder de Raad te Brussel reeds herhaalde malen hebben toegezegd er bij de geneesheren van de Dienst Personeelszaken en Algemeen Beheer van de EEG die in Belgie werkzaam zijn op aan te dringen, hun inschrijving te vragen op de lijst van de Orde der geneesheren van Belgïe.

Op 17 november 1982, richtte de Nationale Raad volgend schrijven aan de Directeur generaal Personeelszaken en Algemeen Beheer van de EEG:

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren wenst Uw aandacht te vestigen op de situatie van de geneesheren afkomstig uit de verschillende EEG Lidstaten en die hun beroep uitoefenen in het kader van de medische diensten van de EEG vestigingen in België.

In hun dagelijkse praktijk komen deze geneesheren in contact met belgische collegae en belgische patiënten.

Er ontstaan daarbij onvermijdelijk een aantal conflicten grote of kleine en er rijzen ook onvermijdelijk problemen van deontologische aard.

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren dringt erop aan dat naar de geest en volgens de letter van het Verdrag van Rome en de Richtlijnen van 1977, de geneesheren in kwestie op de lijst van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde zouden worden ingeschreven.

Administratief stelt deze inschrijving geen enkel probleem. In de praktijk kunnen de geneesheren dank zij deze inschrijving op voet van gelijkheid praten met hun belgische collegae en wordt het voor de bevoegde Raad mogelijk eventuele geschillen binnen de kortst mogelijke tijd te regelen.

Wij zijn ervan overtuigd, Mijnheer de Directeur generaal, dat wij op Uw medewerking kunnen rekenen om de situatie van de betrokken geneesheren te regulariseren.