keyboard_arrow_right
Deontologie

Gelijktijdige uitoefening van de geneeskunde in twee landen

Moet een arts die de geneeskunde tegelijkertijd in Frankrijk en in België uitoefent, ingeschreven zijn op de Lijst van beide landen ?

Advies van de Nationale Raad:

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van Luxemburg kan een arts zich tegelijkertijd in twee EG-Lidstaten als arts vestigen. Een arts kan zich dus tegelijkertijd op de Lijst van de Orde der geneesheren van twee EG-Lidstaten inschrijven.

Krachtens het Ministerieel besluit van 30 april 1993 houdende de erkenningscriteria als huisarts, kan de betrokken geneesheer die 90% van zijn activiteit in een ziekenhuis in Frankrijk uitoefent, niet als huisarts in België worden erkend.

De organisatie van de wachtdiensten dient op provinciaal vlak geregeld te worden.