keyboard_arrow_right
Deontologie

Informatie over hoorcentra in wachtkamers van huisartsen - Aanpassing van hoorapparaten in klinieken of hospitalen

Informatie over hoorcentra in wachtkamers van huisartsen - Aanpassing van hoorapparaten in klinieken of hospitalen.

Het Uitvoerend comité van de beroepsverenigingen van audiciens legt de Nationale Raad twee vragen voor:

  1. is het geoorloofd in de wachtkamer van huisartsen informatieve folders met de adressen van hoorcentra ter beschikking te stellen van de patiënten;
  2. is het toegelaten hoorapparaten aan te passen in klinieken of hospitalen?

Antwoord van de Nationale Raad:

In antwoord op uw brief van 13 augustus 1997 deelt de Nationale Raad u mee dat het deponeren van informatieve folders met adressen van hoorcentra in de wachtzalen van geneesheren deontologisch niet is geoorloofd. Deze praktijk biedt immers de mogelijkheid in se tot collusie.

Wat uw tweede vraag betreft wijst de Nationale Raad er u op dat dergelijke praktijksituaties tot stand komen onder verantwoordelijkheid van de beheerder van de verzorgingsinstelling. Hieromtrent bezit de Nationale Raad uiteraard geen enkele bevoegdheid.