keyboard_arrow_right
Deontologie

Oogarts - Gehoorprothesist

Oogarts en gehoorprothesist

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de verenigbaarheid van het beroep van oogarts en gehoorprothesist.

Advies van de Nationale Raad:

In antwoord op Uw brief van 25 maart 1992 met betrekking tot de verenigbaarheid 'beroep oogarts en gehoorprothesist', heeft de Nationale Raad beslist dat de geneesheer niet terzelfdertijd de geneeskunde mag uitoefenen en optreden als gehoorprothesist (artikel 179, §3, van de Code van geneeskundige Plichtenleer).