keyboard_arrow_right
Deontologie

Centrum voor moleculaire biologie - Leiding en beheer door biologen niet-artsen

Een provinciale raad vraagt de Nationale Raad om advies met betrekking tot een erkend centrum voor menselijke erfelijkheid waarvan de raad van bestuur het voornemen heeft de activiteiten op te splitsen en een centrum voor moleculaire biologie op te richten, dat geleid en beheerd zou worden door biologen niet-artsen.
De artsen die in het centrum voor menselijke erfelijkheid werkzaam zijn zijn van oordeel dat het project niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Het verontrust hen ook dat een activiteit met duidelijke en talrijke ethische aspecten uitgeoefend zou worden onder leiding van niet-artsen.

Antwoord van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 29 mei 1999 besprak de Nationale Raad uw brief van 25 maart 1999 betreffende de herstructurering van de activiteiten binnen het Instituut X.

De Nationale Raad is niet bevoegd in deze materie.

De artsen die van mening zijn dat de nieuwe schikkingen genomen in het kader van deze herstructurering niet conform de wettelijke bepalingen zijn, kunnen hun bezwaren indienen bij de bevoegde instanties hiertoe ingesteld en aangewezen door de wetgever.