keyboard_arrow_right
Deontologie

Cumulatie klinische biologie en gynaecologie

Sommige geneesheren gespecialiseerd in de gynaecologie voeren niet alleen anatomopathologische onderzoekingen uit bij hun zieken en in het kader van een ziekenhuis, maar doen dit tevens in hun privé praktijk bij zieken waarvan zij niet noodzakelijk de behandelende arts zijn.

Bepaalde praktijken zouden de belangen van de zieken kunnen schaden indien artsen waarvan de bevoegdheid niet werd erkend, dergelijke onderzoekingen uitvoeren.

De Nationale Raad is van oordeel dat deontologisch gesproken, een arts alle onderzoekingen mag doen waartoe hij bekwaam is voor zover artikel 15 van de Code wordt geëerbiedigd.