keyboard_arrow_right
Deontologie

Geaccrediteerde laboratoria voor klinische biologie - Partiële reproductie van een protocol

De Europese Norm EN45001 voor beproevingslaboratoria (dit zijn onder meer de laboratoria voor klinische biologie) vraagt dat voor testrapporten onder andere zou vermeld worden dat "het verslag niet mag worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder de schriftelijke toestemming van het beproevingslaboratorium".
De Sectoriële Commissie BELTEST van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur vindt het nuttig dat ook voor partiële reproducties van een analyseprotocol van een klinisch laboratorium de toestemming zou bekomen worden van het laboratorium dat het protocol heeft afgeleverd. De Commissie wenst te vernemen of er deontologische bezwaren bestaan tegen het opnemen van een clausule hieromtrent in het analyseprotocol.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak tijdens zijn vergadering van 18 oktober 1997 het probleem dat naar voren werd gebracht in uw brief van 25 augustus 1997.

Hij heeft geen bezwaar of ziet geen deontologisch probleem tegen de aanduiding in voetnota van een volledig protocol "dat dit slechts gedeeltelijk mag gereproduceerd worden met toestemming van het beproevingslaboratorium".