keyboard_arrow_right
Deontologie

Klinische biologie – Afschrift van resultaten

In zijn vergadering van 16 januari 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw brief van 18 mei 2009.

In zijn advies ‘Klinische biologie - Afschrift van resultaten' van 21 februari 2009 vindt de Nationale Raad het, om de er in uiteengezette redenen, aangewezen dat het afschrift van het resultaat van de biologische onderzoeken aan de patiënt overhandigd wordt via de behandelende arts die het onderzoek voorschreef.

Daarbij trekt de Nationale Raad geenszins het recht van de patiënt op een afschrift van zijn resultaten in twijfel of velt hij in geen geval een oordeel ten aanzien van de arts-klinisch bioloog.

Indien de arts-klinisch bioloog van mening is dat de bezwaren die de Nationale Raad in zijn advies maakt niet van toepassing zijn op de voorliggende omstandigheden, komt het hem toe zelf gevolg te geven aan het verzoek om een afschrift.