keyboard_arrow_right
Deontologie

Klinische biologie - Mededeling van resultaten

Klinische biologie ‑ Mededeling van resultaten

In zijn advies van februari 1988 m.b.t. de mededeling van medische dossiers, heeft de Nationale Raad met name bepaald dat "de laboratoriumresultaten de onderzochte patiënt toebehoren". (Tijdschrift van de Nationale Raad nr 40 ‑ juni 1988, pagina 13).

Door een geneesheer‑bioloog wordt nu gevraagd of dit inhoudt dat hij verplicht is de resultaten van de onderzoekingen op diens verzoek aan de patiënt mede te delen zonder het advies van de geneesheer‑voorschrijver of zelfs zonder het akkoord van deze laatste, en of hij verplicht is de betekenis van de resultaten toe te lichten.

Advies van de Nationale Raad:

Het advies van de Nationale Raad luidens hetwelk de laboratoriumresultaten aan de onderzochte patiënt toebehoren, betekent dat de patiënt beslist aan welke geneesheer de mededeling van de uitslag gebeurt.

De behandelende arts is de aangewezen persoon om de patiënt uitleg te geven over de betekenis van de resultaten.