keyboard_arrow_right
Deontologie

Laboratoria klinische biologie - Adviserende artsen

Laboratoria voor klinische biologie ‑ Adviserende artsen

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad verzocht zich uit te spreken over de normale honoraria die adviserende artsen bij een laboratorium mogen ontvangen.

In tal van laboratoria voor klinische biologie, wordt tussen het laboratorium en een of meer adviserende artsen een contract afgesloten. Bedoelde artsen tekenen geen verzorgingsattesten maar worden wel vergoed.

Na overleg, antwoordt de Nationale Raad als volgt:

Het is de adviserende artsen werkzaam voor laboratoria niet toegestaan analyses voor te schrijven wanneer die door bedoelde laboratoria worden uitgevoerd. Voorts is het genoemde artsen verboden deel te nemen aan een honorariumpool van geneesheren die hun analyses aan die laboratoria toevertrouwen.

Indien laboratoria moeilijkheden ondervinden bij de interpretatie van de aangevraagde analyses, moeten zij zich in de eerste plaats tot de geneesheer‑voorschrijver wenden.

De eventuele vergoeding van een adviserende arts bij het laboratorium kan slechts per verstrekking gebeuren.