keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Vorige pagina

5

pagina

Biologie (Klinische-)01/01/1977 Documentcode: a026017
Klinische biologie - Technische analyses

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad formulieren voor die door een ziekenhuis aan een aantal artsen werden gezonden.

Het betreft enerzijds een aanvraagformulier waarbij het aanstippen van een vakje, een hele reeks analyses tot gevolg heeft.

Het andere formulier betreft aanvragen van technische onderzoekingen door gespecialiseerde diensten maar waar het eveneens volstaat de gewenste onderzoekingen aan te stippen.

De Nationale Raad brengt het volgende advies uit:

De formulieren voor aanvraag van onderzoek van het hospitaal ... zijn in hun geheel strijdig met de deontologische voorschriften omdat:

  1. Voor de klinische biologie het gebruik van aanvraagformulieren die grote sets van analysen als een ondeelbaar geheel aanbieden, verboden is.
  2. Voor de technische onderzoekingen: het automatische en onpersoonlijke karakter van deze verwijsbrief niet in overeenstemming is met de regelen van de medische plichtenleer. Met name wordt hier de persoonlijke relatie tussen geneesheren in verband met het mededelen van gegevens over de patiënt overboord gegooid.

Het verwijzen van een patiënt wordt hierdoor volledig gedepersonaliseerd en herleid tot een technische tussenkomst.

De persoonlijke vertrouwensrelatie zowel tussen arts en patiënt als deze tussen de geneesheren komt op deze wijze niet meer aan bod. Deze zogezegde vereenvoudiging en rationalisatie van de aanvraagprocedure kan tenslotte nog aanleiding geven tot overconsumptie.

Vorige pagina

5

pagina