keyboard_arrow_right
Deontologie

Operatietechnieken op cadavers

De hoofdgeneesheer van een ziekenhuis vraagt aan een provinciale raad of een oftalmoloog een radiaire en tangentiële keratotomie mag uitvoeren bij overleden personen.

Het gaat in feite om een insnijding van een fractie van een millimeter, maar volgens de Raad behoort dit niettemin tot het gebruik van cadavers voor chirurgische opleiding.

Antwoord van de Nationale Raad:

Met referte aan Uw brief van 16 februari 1987 betreffende de mogelijkheid om een radiaire en tangentiële keratotomie uit te voeren bij overleden personen, is de Nationale Raad van oordeel dat een dergelijk verzoek niet kan worden ingewilligd, behalve met de toestemming van de familie, van de behandelende clinicus en van de anatomopatholoog.