keyboard_arrow_right
Deontologie

Borstkankerpreventie

Analoog met de aanbeveling "Preventie van influenza" (Tijdschrift Nationale Raad nr. 90, december 2000, p. 12) vraagt de coördinator preventie van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) ook in het kader van borstkankerpreventie de goedkeuring van de Nationale Raad betreffende het ontwerp van typebrief waarmee de huisartsen hun patiënten kunnen sensibiliseren en motiveren tot screening.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad gaat in grote lijnen akkoord met het ontwerp van typebrief die in de lijn ligt van de reeds rond de preventie van influenza toegestane uitzondering. Nochtans stelt de Nationale Raad de volgende toevoegingen voor :

  • Daarom dring ik er als de door u aangewezen beheerder van uw Globaal Medisch Dossier op aan ...
  • Mammografie, een radiologisch onderzoek van de borsten, laat toe in de meeste gevallen borstkanker vroegtijdig op te sporen en vergroot daardoor desgevallend sterk de kansen op volledige genezing.

Als antwoord op de laatste alinea van uw schrijven meent de Nationale Raad dat het, voorlopig althans, aangewezen blijft ontwerpen van typebrieven betreffende actieve benadering van patiënten, waarvan men als huisarts het Globaal Medisch Dossier beheert, voor te leggen. Op deze wijze kan voorkomen worden dat individuele artsen of groeperingen van artsen hun patiënten actief gaan benaderen voor onderzoeken waarvan niet vaststaat dat zij wetenschappelijk verantwoord zijn en het algemeen belang dienen.

Voorstel typebrief

Naam huisarts
Adres
Datum

Geachte mevrouw,

Zoals u misschien weet is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij de vrouw. Eén vrouw op twaalf zal voor haar 75 jaar borstkanker krijgen. De ziekte treedt meestal op vanaf 50 jaar.

Daarom dring ik er als beheerder van uw Globaal Medisch Dossier op aan dat u zich voortaan om de twee jaar mammografisch laat onderzoeken in een speciaal daartoe erkende dienst.

Mammografie, een radiologisch onderzoek van de borsten, laat toe borstkanker vroegtijdig op te sporen en vergroot daardoor sterk de kansen op volledige genezing.

Bij deze brief vindt u een speciale verwijsbrief die er voor zorgt dat u het onderzoek gratis kunt laten uitvoeren. Daarnaast heb ik ook nog een lijst bijgevoegd van lokale diensten die erkend zijn om deze mammografische screening uit te voeren.

Uiteraard kunt u voor bijkomende inlichtingen steeds met mij contact opnemen.
[…]